Çevre Yönetimi Çevre Danışmanlığı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri kapsamında hizmet verilen işletmeler için alınması gereken Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı sürecinin tamamını uzman kadromuz ile takip ediyoruz. İşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar Çevre Mevzuatı kapsamında almak zorunda İzin ve Lisanslar ile ilgili süreçlerin tamamını Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden koordine ediyoruz.Geçici faaliyet Belgesi alınması aşamasında gerekli olan ÇED Görüş Yazısı, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Valilik Tespit Raporu gibi belgelerin alınması veya işletmelerin Yönetmelik eki olan EK-1/EK-2 Listelerinde yer almaması durumunda ise Kapsam dışı Görüşü’nün alınması konusunda hizmetler veriyoruz.